Odd Anders With

Adm. leder og tidligere KrF-medlem.

Odd Anders With er fra Mo i Rana/Trondheim og adm. leder Kristen vgs Trøndelag (KVT) og i ledelsen for nettverket "Drivkraft" (dannet etter "skjebnelandsmøtet" i KrF).

Utdannet cand. mag. med jus, offentlig rett og idèhistorie.

Odd Anders With har vært journalist i Vårt Land, Adresseavisen, og NRK, klubbleder i de to siste. Redaktør i studentmagasinet Credo, red.sekr i tidsskriftet Idè.

Odd Anders With var statssekretær i Bondevik I og II, nestleder i KrF (4 år), kommunalråd/gruppeleder i Trondheim (8 år), tidl. leder i Trondheim og Sør-Trøndelag KrF, nestleder og hedersmerke i KrFU. Nå: Nyutmeldt av KrF.