Ole Mikalsen

Plasstillitsvalgt, FO

Ole Mikalsen er plasstillitsvalgt på Barneverntjenesten i Arna og Åsane