Oscar Aaslund Hovin

Oscar Aaslund Hovin er helsefagarbeider, spaltist og kommentator. Han har gjennom flere år bidratt inn i samfunnsdebatten på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Han er spesielt opptatt av spørsmål som omhandler arbeidsliv, velferd og levekår til barn, unge og voksne med funksjonsvariasjoner.

Han jobber som helsefagarbeider i tjenester til alvorlig syke barn og unge, og har i flere år vært en aktiv samfunnsdebattant i ulike medier. Han er fredagsspaltist i Adresseavisen og kommenterer i Fagbladet som en av bladets grasrotskribenter.

Hovin er tillitsvalgt i Fagforbundet, og har tidligere vært ungdomspolitiker.

Foto: Sandra Skillingsås / Fagbladet