Øystein Skjælaaen

Forfatter av boka "Meningen med rus"

(Foto: Joseph Pessar)

Øystein Skjælaaen (f. 1977) har forsket på og arbeidet med rusproblematikk i mange år.

Han tok sin doktorgrad i sosiologi på tema fellesskap rundt morgenpilsen, der han selv tilbrakte mange timer på pub sammen med sine informanter.

Han har skrevet om rus i en rekke tidsskrifter og fagbøker, og Meningen med rus er hans første bok. Skjælaaen er også musiker, blant annet i bandet Real Ones.