Øyvind Eggen

Daglig leder, Regnskogfondet

Øyvind Eggen er daglig leder i miljøorganisasjonen Regnskogfondet.

Han har tidligere vært seniorrådgiver for et Civita-prosjekt om utviklingspolitikk, fagdirektør i Norad og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Øyvind har en doktorgrad om stat og styring i Afrika med vekt på bistandens rolle. Han har hatt flere verv i Venstre knyttet til lokal og internasjonal politikk, og styreverv i flere bistandsorganisasjoner.