Øyvind Eggen

Seniorrådgiver, Civita

Øyvind Eggen er seniorrådgiver på Civitas prosjekt om utviklingspolitikk.

Han har tidligere vært fagdirektør i Norad og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, med spesialsering i internasjonal utviklingspolitikk og effekter av bistand.

Øyvind har en doktorgrad om stat og styring i Afrika med vekt på bistandens rolle. Han har hatt flere verv i Venstre knyttet til lokal og internasjonal politikk, og styreverv i flere bistandsorganisasjoner.

Øyvind jobber i Civita på deltid, kombinert med konsulentvirksomhet og studieopphold i USA.