Øyvind Østerud

Professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Øyvind Østerud har vært professor i statsvitenskap ved UiO siden 1980.

Han har særlig forsket på demokrati, styreformer og regimeendringer, geopolitikk og internasjonale konflikter, suverenitet og nasjonalisme.

Østerud ledet makt- og demokratiutredningen fra 1998 til 2003.