Øyvind Skorge

Forsker, Institutt for Samfunnsforskning

Øyvind har doktograd i statsvitenskap fra London School of Economics.

Han er forsker på Institutt for Samfunnsforskning, der han hovedsakelig arbeider med kjønnsulikhet i politikken og på arbeidsmarkedet.

Han studerer også politiske institusjoner.