Paal Frisvold

Internasjonal kontakt i Miljøpartiet De Grønne

Paal Frisvold er Internasjonal kontakt i Miljøpartiet De Grønne og ambassadør for EUs klimapakt.

Han har jobbet med Norges forhold til EU, og spesielt utviklingen av EUs klima- og energipolitikk, siden 1997.

Han bygget opp EU-arbeidet til Miljøstiftelsen Bellona, Brusselkontoret og GeelmuydenKiese, og var Norsk Industris representant i Brussel. I dag jobber han som EU-rådgiver for SINTEF.

I 2014 gav han ut boken Mot Europa - historien om et nølende Norge. Boken er oversatt til engelsk (Towards Europe - the story of a reluctant Norway) og fransk (À la rencontre de l’Europe - histoire d’une Norvège hésitante)