Peggy Hessen Følsvik

LO-leder

Peggy Hessen Følsvik er LO-leder.

LO-kongressen 2017 valgte Hessen Følsvik som første nestleder i LO. Hun har vært førstesekretær i LO i fire år, og før dette var hun første nestleder i Handel og Kontor.

Hun er født 12. november 1960, er gift og har to voksne barn