Per Hjalmar Svae

Siviløkonom

Svae er siviløkonom fra NHH og har i 20 år undervist i økonomisk-kvantitative fag på Handelshøyskolen BI.

Siden 2009 har han vært miljøkoordinator i Hordaland fylkeskommune og bygget opp miljøstyringssystemet.

Han er også sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne.

Twitter
Følg Per Hjalmar på Twitter