Petter Bae Brandtzæg

Forsker

Petter Bae Brandtzæg er førsteamanuensis i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital.

Han forsker på samspillet mellom mennesker/samfunn og ny teknologi, med vekt på sosiale medier, nye bruksmønstre, sosial kapital, falske nyheter og tillit til mediene.

Siden 2016 har han særlig forsket på chatbots (kunstig intelligente roboter på nett). Brandtzæg leder blant annet forskningsprosjektet SocialHealthBots som avsluttes i 2020, og deltar i prosjektet Human-Chatbot-Interaction Design . Begge prosjektene er finansiert av Forskningsrådet.