Pia Haukali

Landskapsarkitekt

Pia Haukali er landskapsarkitekt og jobber ved arkitektkontoret Lala Tøyen. Hun skrev i 2018 en masteroppgave om hvordan en feministisk tilnærming til arkitektur og stedsutvikling kan gjøre byrom mer inkluderende, trygge og levende, og er tildelt flere nominasjoner og priser for dette arbeidet.