Ragnar Torvik

Økonom

Han har vært gjesteforsker ved Massachusetts Institute of Technology, Harvard University og University of California, Berkeley. Ragnar har tidligere jobbet ved Universitetet i Oslo og i Norges Bank.
Han har vært medlem av flere offentlige utvalg, blant annet Kapitalfluktutvalget og Klimarisikoutvalget.