Ragnhild Freng Dale

Kulturarbeider, kritiker og stipendiat

Ragnhild Freng Dale (f. 1989) er kulturarbeider, kritiker og stipendiat ved Scott Polar Research Institute, University of Cambridge.

I doktorgraden tematiserer hun ulike verdier og perspektiver på samfunnsutvikling og ressursutvinning i Sápmi og Vest-Finnmark.

Hun har nylig arbeidet som regiassistent for Morten Traavik med forestillingen Århundrets Rettssak, og er aktiv som skribent og teaterkritiker med artikler for blant annet Scenekunst.no, Periskop, Nytt Norsk Tidsskrift og Norsk Shakespeare-og teatertidsskrift.

Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.