Ragnhild Freng Dale

Sosialantropolog, kulturarbeider og forsker ved Vestlandsforsking.

Ragnhild Freng Dale (f. 1989) er sosialantropolog, kulturarbeider og forsker ved Vestlandsforsking.

I doktorgraden sin tematiserte hun ulike verdier og perspektiver på samfunnsutvikling og ressursutvinning i Sápmi og Vest-Finnmark.

Hun har arbeidet som regiassistent for Morten Traavik med forestillingen Århundrets Rettssak, og er aktiv som skribent og teaterkritiker med artikler for blant annet Scenekunst.no, Periskop, Nytt Norsk Tidsskrift og Norsk Shakespeare-og teatertidsskrift.

Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst.