Ragnhild Freng Dale

Sosialantropolog, kulturarbeider og forsker ved Vestlandsforsking.

Ragnhild Freng Dale er sosialantropolog, kulturarbeider og forsker ved Vestlandsforsking. Hun har en doktorgrad fra University of Cambridge om fremtidsfortellingene rundt olje og gass i Sápmi og Nord-Norge, og jobber nå med spørsmål knyttet til energi, lokalsamfunn og rettferdig omstilling.
I tillegg er hun aktiv som scenekunstkritiker og har de siste årene medvirket som fagperson, konsulent og sparringspartner i flere produksjoner med norske og samiske scenekunstnere.