Rajee Sivam

Samfunnsøkonom

Rajee Sivam er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitet i Oslo, og med delstudier fra universitetet i Essex, England.

I 2012 ble han tildelt prisen for beste masteroppgave innen makroøkonomi ved Økonomisk institutt, og fikk blant annet positiv omtale i fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen.

Rajee jobber som analytiker og prosjektleder hos utredningsbyrået NyAnalyse AS, og har ledet en rekke prosjekter som omhandler digitalisering, produktivitet, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, verdi- og ringvirkningsanalyse