Rasmus Haugen Sandvik

Bedriftsøkonom og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Rasmus Haugen Sandvik er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen og jobber til daglig med topplederutvelgelse og virksomhetsanalyse.

Han er videre styreleder i stiftelsen Neptun Bergen og satt tidligere i styrene til Høgskolen i Bergen og NLA. Utover dette har han også vært sakkyndig for NOKUT og hatt ulike roller i UH-sektoren.

Rasmus er utdannet bedriftsøkonom og kulturviter.

Tekstene i Agenda Magasin er skrevet i privat kapasitet og reflekterer ikke hans arbeidsgivers synspunkter.