Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Hun har statsvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun var medlem av Oslo bystyre fra 2003 til 2015. Hun har siden 2015 hatt permisjon fra bystyret for å være byråd.

Hansen har tidligere vært nestleder i Oslo Arbeiderparti og leder for Oslo AUF.

Kilde: Oslo kommune
Foto: Sturlason