Robert D. Putnam

Professor i statsvitenskap

Robert D. Putnam har vært en viktig rådgiver for de siste tre amerikanske presidentene og de tre siste statsministrene i Storbritannia.

Han blir beskrevet som en av de mest innflytelsesrike akademikerne, og i 2006 mottok han Johan Skytte-prisen, som er blant de høyeste utmerkelsene innen statsvitenskap.

Putnam er spesielt kjent for sin studie «Making Democracy Work» (1993), som tok for seg ulike regioner i Italia. Her argumenterte han for at sosial kapital er nødvendig for utviklingen av velfungerende demokratiske institusjoner.

I klassikeren «Bowling Alone» (2003) viste Harvard-professoren at sosial kapital er i fritt fall i dagens samfunn, og de dramatiske effektene det har på det amerikanske samfunnet.