Robert Nyheim-Jomisko

Statsviter og miljøhistoriker

Robert Nyheim-Jomisko er utdannet statsviter og miljøhistoriker.

Han har en doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Nyheim-Jomisko har forsket på kunnskapskulturer i klima- og miljøpolitikk og spørsmål som knytter seg til systemisk rasisme.