Sidsel E. Aas

Kommunikasjons- og innsamlingsansvarlig, Dråpen i Havet

Sidsel E. Aas er kommunikasjons- og innsamlingsansvarlig i Dråpen i Havet.

Hun har bakgrunn fra ulike bistands- og utviklingsorganisasjoner, med et særlig fokus på kvinners rettigheter og globale utviklingsspørsmål.