Sigrid Hungnes

Statsviter

(Foto: Eilif Swensen)

Sigrid har en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Aberystwyth University i Wales og en tverrfaglig mastergrad i kultur, miljø og bærekraft fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM) fra Universitetet i Oslo.

I masteroppgaven studerte Sigrid norsk hytteliv for å lære mer om hvordan nordmenns forhold til natur har endret seg etter 2. verdenskrig.

Hun har tidligere vært prosjektkoordinator for forskningsprosjektet Renewing the Nordic Model (REN) ved Universitetet i Oslo.

Sigrid er medlem av Arbeiderpartiet.