Silvana Soce

Sosionom

Silvana Soce er utdannet sosionom ved Høgskolen i Stavanger (2000). Hun arbeider i kommunal sektor på Vestlandet med tilsvarende arbeidserfaring fra Nord-Norge og Trøndelag.

Soce er født i 1970 i Jugoslavia. Hun flyktet til Norge i 1993. Hun er mor til tre unge voksne som nylig klarte å krysse kløften mellom høyere utdanning og lønnet arbeid.