Solveig Osborg Ose

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Hun startet i SINTEF i 2003, og har ledet og deltatt i mange spennende tverrfaglige forskningsprosjekter som kombinerer ulike datakilder, både kvalitative og kvantitative.

Kilde: Sintef.