Solveig Østrem

Professor i pedagogikk

Professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet og medlem i Lærerprofesjonens etiske råd.