Stig-Rune Sellevåg

Stig-Rune Sellevåg er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).