Stig Schjølset

Fagsjef

Stig har ansvaret for å lede og koordinere det faglige arbeidet i ZERO.
Han har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har blant annet vært fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet, og leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon.