Stina Torjesen

Førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

Stina Torjesen er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Stina arbeidet tidligere for FNs Utviklingsprogram (UNDP) og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Hun har en bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitet i Cambridge og en master og doktorgrad i internasjonal politikk fra Universitet i Oxford.

Stina satt tidligere i styret i Internasjonalt Forum i
Oslo Arbeiderparti og er nå vara til representantskapet i Vest-Agder Arbeiderparti.