Susanne Dietrichson

Forskningsjournalist/Seniorrådgiver i Kilden kjønnsforskning.

Foto: Marte Garmann.