Tarje I. Wanvik

Forskningsleder

Forskningsleder ved Norwegian Research Centre (NORCE)
Han forsker på klimaomstilling og – tilpasning. Han har doktorgrad fra institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, som omhandlet blant annet bedrifters samfunnsansvar og norsk landbasert oljeutvinning i Canada, samt de sosiale omkostningene blant urfolk i oljesandområdene. Wanvik var med å bygge opp SpaceLab på UiB, og vært med i etableringen av Senter for klima og energiomstilling (CET).
Tarje er også medlem av Tankesmien Agendas akademiske råd.