Tarjei Jensen Bech

Fylkesordfører, Troms og Finnmark.

Tarjei Jensen Bech er fylkesordfører i Troms og Finnmark.