Thea Totland

Advokat

Thea er advokat og spesialist i barns rettigheter, Hun har arbeidet som barneadvokat siden 2005.

Hun er hyppig benyttet som foredragsholder, bidragsyter og kommentator i sammenhenger der barns rettigheter debatteres og formidles. Thea er forfatter av boken "Barneadvokaten". Hun har særskilt kompetanse på seksuelle overgrep mot barn, og er godkjent advokatmekler etter Advokatforeningens regler.

Før hun begynte som advokat arbeidet hun i barnevernet, og hun har også vært mekler i Konfliktrådet og lærer i grunnskolen.

Thea er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i barns rettigheter fra University of Fribourg.