Thomas Hammarberg

Diplomat, politiker, lærer og journalist

Thomas Hammarberg er en svensk diplomat, politiker, lærer og journalist. Han var i perioden 2006 - 2012 Europarådets kommisjonær for menneskerettigheter.