Thomas Hylland Eriksen

Professor, sosialantropologi

(Foto: UiO)

Thomas Hylland Eriksen (f. 1962) er professor i sosialantropologi, tidligere redaktør av Samtiden og forfatter av utallige bøker på engelsk og norsk, deriblant «Øyeblikkets tyranni. Rask og langsom tid i informasjonsalderen» (2001), «Storeulvsyndromet: Jakten på lykken i overflodssamfunnet» (2008) og «Søppel: avfall i en verden av bivirkninger» (2011).