Thomas Hoholm

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI.

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI.

Han er forskningsleder for tjenesteinnovasjon ved Senter for fremtidig helse (C3), Oslo universitetssykehus, og fagansvarlig for «Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten» ved Senter for helseledelse, Handelshøyskolen BI.

Hoholm har forsket og undervist i innovasjon og entreprenørskap i 15 år. Han bruker etnografiske metoder for å forstå hvordan folk håndterer usikkerhet, kunnskap, makt og samarbeid når de jobber med innovasjon.

Hoholm har publisert flere bøker internasjonalt: The contrary forces of innovation: An ethnography of innovation in the food industry (2011), Controversies in Healthcare Innovation: Service, technology and organization (2018, med Antonella La Rocca og Margunn Aanestad), og Technology Entrepreneurship: Bringing Innovation to the Marketplace (2014, med Natasha Evers og James Cunningham).

Videre har han publisert forskningsartikler om utfordringer ved innovasjon i helsesektor, matindustri og energisektor, i tidsskrifter som Human Relations, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management og Management Learning.