Tina Pettersen Engseth

Stipendiat

Stipendiat tilknyttet prosjektet FENDURA, Idrettshøyskolen ved UiT Norges Arktiske Universitet