Anthony Ellis

Anthony Ellis er universitetslektor i sosiologi og kriminologi ved University of Salford, Storbritannia. Han forsker på sammenhengen mellom kjønn, sosial klasse og vold. Han har skrevet bøkene Men, Masculinities and Violence (Routledge 2016) and Confronting the Roots of Violent Behaviour (Bristol Policy Press 2017).