Torbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister.

Arbeids- og sosialminister. Tidligere statsråd i Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Sittet på Stortinget for Høyre siden 2009. Var leder i Unge Høyres Landsforbund fra 2004-08. Har master i statsvitenskap fra universitetet i Oslo.