Tore Wig

Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Tore Wig (født 1985) er Phd i Statsvitenskap og jobber for tiden som postdoktor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hans primærfelt er systematiske studier av borgerkrig og institutsjonell utvikling i utviklingsland.

Mer info finner du på hans personlige hjemmeside: www.torewig.wordpress.com.