Tore Wig

Førsteamanuensis

Tore Wig (født 1985) er førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning, PRIO.

Hans primærfelt er systematiske studier av borgerkrig og institusjonell utvikling i utviklingsland.

Mer info finner du på hans personlige hjemmeside: www.torewig.wordpress.com.