Tormod Heier

Oberstløytnant/forsker, Forsvarets Høgskole

Tormod Heier er forsker og oberstløytnant ved Forsvarets Høgskole. Han har skrevet flere bøker om norsk sikkerhetspolitikk.