Tormod Heier

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole.

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole. Han har skrevet flere bøker om norsk sikkerhetspolitikk.