Trine Anker

Førsteamanuensis, religionsvitenskap

Trine Anker er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Det teologiske Menighetsfakultet. Hun er leder for lektorprogrammet ved samme institusjon.