Trond Gram

Forfatter, historiker og rådgiver, LO

Trond Gram jobber som rådgiver og taleskriver i LO, har bakgrunn fra journalistikken og er utdannet historiker fra Universitet i Oslo.

Han har skrevet boken "Falitt - Norske finansielle kriser" (2015).

Twitter
Følg Trond på Twitter