Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen er utdannet sosiolog og har erfaring som både byråkrat, professor og forsker.

Hans forskningsinteresser omfatter medarbeidereide bedrifter, familiebedrifter, frivillige organisasjoner, tillit, makt og eliter, og profesjoner.

Siden 1989 har han vært ansatt som forsker ved Institutt for samfunnsforskning, der han for tiden er prosjektleder for prosjektet Elites and society.