Unni Rustad

Unni Rustad er en norsk forfatter, kvinnesaksaktivist og bistandsarbeider.
Rustad var aktiv i den norske ml-bevegelsen, og er mest kjent for sitt engasjement i Kvinnefronten og kampen mot pornografi på 1970-tallet. Senere har hun også vært engasjert i solidaritetsarbeid og hjelpearbeid for Afghanistan. I 2013 var Rustad med i NRKs dokumentar 70-tallsfeministene (fortsatt tilgjengelig på NRK.no).