Usman Ali Khan

Barnevernspedagog

Usman er utdannet barnevernspedagog, og jobber på et omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere.

Han har jobbet som frivillig på Lesvos og i Athen. I sistnevnte by jobbet han hovedsaklig med å opprette barnevennlige områder for barn på flukt i de ulike flyktningleirene og å identifisere sårbare grupper som hadde ekstra behov for hjelp.