Vanja Lundgren Sørli

Vanja Sørli er kriminolog, politiforsker og førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Hun forsker på organisert kriminalitet og politireformer.