Vera Songwe

Vera Songwe er under-secretary-general for FN og administrasjonssekretær for FNs økonomiske kommisjon for Afrika.