William MacAskill

William MacAskill er professor i filosofi ved Oxford-universitet. I 2022 utga han boka «What We Owe the Future». Med boka fikk ideen om «longtermism» raskt stor spredning. Longtermism er ideen om at vi skal ta hensyn til fremtidens befolkning, når vi tar beslutninger i dag. I boka beskriver MacAskill hvordan menneskeheten fortsatt er ung, og kan vare i millioner av år, men at dette avhenger av hvilke valg vi tar som samfunn i dag. Dette er relevante spørsmål å stille for å vurdere utviklingen innenfor en rekke ulike fagfelt og politiske områder, som for eksempel hvordan dagens politikk vil ha store konsekvenser for fremtidens klima og bruk av teknologi.

I november 2023 holdt han Aula-foredraget, i regi av Universitetet i Oslo og Tankesmien Agenda.

Kilde: Tankesmien Agenda.

Foto: Matt Crockett.