Yngvild Sørbye

Forfatter og Sovjet-historiker

Yngvild Sørbye har utgitt antologien Revolusjon, kjærlighet, diplomati:
Aleksandra Kollontaj i Norden (2008).

Hun har bidratt til diverse forskningsprosjekter og bokverk om norsk-russisk historie, f.eks. Norge-Russland: Naboer gjennom 1000 år (Scandinavian Academic Press/Spartacus 2004) og Norge-Russland 1814–2014 (to bind på Pax forlag, 2014-2015, som del av Asymmetrisk naboskap).

Hun er cand.philol. med hovedfag i musikkvitenskap fra UiO (1993) om sovjetisk avantgarde. Hun har jobbet som journalist, og har reist i Ukraina.