Zahra Sabha

Daglig leder, ungdomsorganisasjonen VIBRO

Zahra er tidligere prosjektmedarbeider i internasjonal avdeling ved Tankesmien Agenda, hvor hun blant annet skrev et policynotat om radikalisering og ekstremisme over nett.

Hun har en bachelor i Freds- og konfliktstudier fra Bjørknes Høyskole i Oslo og er nominert som Fulbright-kandidat for masterstudier i USA i 2016.

Twitter
Følg Zahra på Twitter