FOTO: Axel Fjeldavli

– Verden har mistet evnen til å stå opp mot grådige stor-selskaper

Generalsekretæren i «verdens-LO» mener demokratiet er i ferd med å forvitre mange steder, fordi nådeløse arbeidsvilkår tar håpet vekk fra folk.

– 6 av 10 arbeidstakere i verden har bare en uformell tilknytning til arbeidsplassen. Det betyr null rettigheter, minstelønn, rettssikkerhet eller sosiale sikkerhetsnett.

Sharan Burrow er generalsekretær i ITUC, verdens største paraplyorganisasjon for fagforeninger, hvor blant annet norske LO, Unio og YS er medlemmer. ITUC representerer 207 millioner arbeidstakere i 163 land. Burrow besøkte Oslo i anledning stiftelsen Business for Peace sin årlige konferanse i Oslo. Hovedoverskriften for årets konferanse er Navigating in a World of Imbalance, og Burrow er ikke nådig i beskrivelsen av det hun ser som et økonomisk system fullstendig dominert av store multinasjonale selskaper.

– Hele modellen er avhengig av økonomisk ulikhet for å fungere. Disse selskapene tjener penger fordi de har lave lønninger og usikre eller direkte farlige arbeidsforhold. Og dette er skjult under lag på lag med underleverandører. Selv i vår moderne verden finner du varer i butikken som er skapt ved hjelp av slaveri.

Det er faktisk i våre hender å drive fram et menneskevennlig samfunn.

Politikere blir kuet av de store selskapenes enorme makt, mener Burrow, samtidig som det er nedgang i kollektive lønnsforhandlinger og næringslivet mange steder kjemper mot minstelønn.

I juni arrangerer ILO, FNs organisasjon for arbeidslivet, sin årlige konferanse – den 108. i rekken. ITUC tar med seg til konferansen et krav om det de kaller en ny sosial kontrakt. Mistilliten med globaliseringen er så alvorlig, mener ITUC, at det må etableres et nytt gulv for rettferdig konkurranse, som inkluderer rett til organisering og grunnleggende helse- og sikkerhetsstandarder også i uformelle arbeidsforhold, samt en rett til en anstendig minstelønn og kollektive forhandlinger og et universelt sosialt sikkerhetsnett med rettigheter knyttet til barn og fødsel.

– Det er faktisk i våre hender å drive fram et menneskevennlig samfunn. Utviklingen er ikke skjebnebestemt.

Hvis vi ikke gjør noe med dette er det demokratiet selv som forvitrer.

Burrow peker på at også ILOs Future of Work-panel – hvor blant andre Kristin Skogen Lund fra Norge og Sveriges statsminister Stefan Löfven var representert – også går inn for minstestandarder for hva som er anstendig arbeid. De kaller det en universal labour guarantee.

– Vi har like mye sinne og fortvilelse og konflikt i dag som i mellomkrigstiden, da ILO ble stiftet. Arbeidere må få kollektiv makt. Det er den eneste måten du kan forhandle med noen form for styrke. Men først og fremst må regjeringer forstå at demokratier også er i fare hvis de ikke tjener interessene til folk. Hvis vi ikke gjør noe med dette er det demokratiet selv som forvitrer. Det er en forferdelig tanke.

Store digitale selskaper som Amazon og Uber gjør at uformelle tilknytninger til arbeidsmarkedet brer om seg i nye deler av økonomien, mener fagforeningstoppen.

Rettferdig omstilling gir håp

Men ikke alt er mørkt. Det finnes lommer av gode fagforeningshistorier, forteller Burrow.

– Vi vokser raskt i den uformelle økonomien, og folk organiserer seg og forsøker å bygge samvirker for å formalisere arbeidssituasjonen og dele overskuddet seg mellom. Vi ser også mange land som forsøker å styrke mulighetene for kollektive forhandlinger.

ITUC er også sterkt engasjert i rettferdig omstilling, altså å sørge for omstilling til en grønn økonomi på en måte som ikke slår ut sosialt skjevt, hvor omstillingen utformes i dialog mellom politikere, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Oslo er helt i front på utslippsfrie løsninger.

– Vi samarbeider med både ILO og fagforeninger både i Norden og i resten av verden om rettferdig omstilling. Vi får stadig på plass nye avtaler. I dag skal jeg snakke med Raymond Johansen. Oslo er helt i front på utslippsfrie løsninger.

I tillegg til Oslo trekker Burrow fram Tyskland, Canada, Skottland og Nigeria som eksempler på land som gjør gode grep for en rettferdig omstilling. Og i Australia, hvor Burrow kommer fra, har Arbeiderpartiet forpliktet seg til et eget direktorat for rettferdig omstilling.

– Dessverre er mange land ikke med på rettferdig omstilling, på grunn av den amerikaniserte storselskapsmodellen, som bygger på profitt gjennom å nekte organisasjonsfrihet og presse ned lønninger. I det store bildet har verden mistet evnen til å stå opp mot grådige stor-selskaper. Hvis vi ikke tar inn over oss at vi alle er i samme båt, og lager et gulv som er rettferdig, og får på plass avtaler som garanterer folk et håp, da blir dette bare verre.

– Det finnes ingen jobber på en død planet. Vi har bokstavelig talt 10 år på å stabilisere planeten.

Hør også Sharan Burrow i siste episode av podcasten vår:

nyhetsbrevet